Název projektu: SolOps – elektromobily kategorie M1, pořízení 4 ks

Název žadatele o dotaci: SolOps a.s.

Projekt je financován z dotace EU. Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019801

Termín realizace projektu: 6.1.2020 – 3.9.2020

Výše podpory – příspěvek Unie: 1 021 332,75 Kč

Výše způsobilých výdajů projektu: 4 085 331 Kč

Projekt řeší nákup čtyř nových elektromobilů: jednoho elektromobilu s dojezdem cca 250 km, tří elektromobilů s dojezdem cca 560 km. Jedná se o výměnu vozového parku, kdy čtyři nové elektromobily nahradí současná služební auta se spalovacím motorem.

Závěr a výsledky:

S elektromobily jsme spokojeni a za dobu provozu již nyní pozorujeme snížení provozních nákladů na provoz (PHM, silniční daň, dálniční známky a parkovné). Náklady za ujetý km se u našich elektromobilů pohybují v průměru 0,65 Kč bez DPH.